Качество

Ренифарма произвежда на ишлеме протеини и хранителни добавки, съгласно изискванията на Европейския съюз по HACCP и е лицензирана от Българската Агенция по Безопасност на Храните. В областта на анализите Ренифарма си сътрудничи с канадската лаборатория за изпитване на лекарствени продукти и хранителни добавки Chemipharmaceutical.
1

Comments are closed